Výzvy a oznámenia 

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

Ostatné zákazky

Výzvy - Plán rozvoja vidieka

Kontakt

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Hlavná 480
Zemplínska Teplica
076 64
+421 56 2851722 slamoz@slamoz.sk