Zmluva o zriadení zál. práva

18.12.2018 18.12.2018 Zmluva o zriadení zal. práva
k hnut. veciam č. 761/18
podľa zmluvy Pôdohospodárska platobná
agentúra Bratislava
(30794323)
  20180132.pdf (1639943)

 

Kontakt

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Hlavná 480
Zemplínska Teplica
076 64
+421 56 2851722 slamoz@slamoz.sk